* ဖြင့္လွစ္ခ်ိန

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဖြင့္လွစ္သည္။:09:00~17:00
(တနလၤာေန ့တိုင္းျပတိုက္ပိတ္သည္။)

 

[MM]當網頁程式物件沒有作用時,請聯絡國立故宮博物院南部院區-亞洲藝術文化博物館,服務電話:05-3620777,地址:61248 嘉義縣太保市故宮大道185號;由專人為您服務。